Portail Wallonie.be| Portail Environnement| Fédération Wallonie-Bruxelles
Comarquage : intégrer cette page dans votre site

de Jachten van de Kroon

Sinds 1982, onder Koning Boudewijn, heeft de Kroon afstand gedaan van het recht om rechtstreeks en persoonlijk te jagen op de gebieden van het Hertogenwald en Saint-Michel– Freyr. De uitoefening van dit recht was aan de Kroon voorbehouden uit hoofde van artikel 13 van de Wet op de Jacht van 28 februari 1882.

Korte presentatie

banniere1


De Kroonjachtgebieden omvatten twee aparte gebieden die gelegen zijn in de biogeografische zone van de Hoge Ardennen :

 • Hertogenwald
 • Saint-Michel Freyr.


Koning Boudewijn wenste dat de Kroonjachtgebieden aan drie missies beantwoordden :

 • inrichting van een jachtterritorium met voorbeeldfunctie ;
 • ontwikkeling van een uitgelezen proefterrein voor toegepast wetenschappelijk onderzoek en ;
 • inrichting van een plaats met uitgesproken sociaalpedagogisch potentieel.


Om deze opdrachten te verwezenlijken, werd het wildbeheer in beide gebieden overgeheveld naar een Raad die nauw samenwerkt met de administratieve en wetenschappelijke diensten van de Overheid.


In juli 1995 werd de drievoudige roeping door Koning Albert bevestigd met betrekking van de gewestelijke overheden, met name

 • de Direction générale de l'Agriculture et des Ressources naturelles et de l'Environnement (DGARNE) en meer specifiek
 • de Département de la Nature et des Forêts (DNF) en
 • de Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole (DEMNA).


Geschiedenis

chasses-royales-roi-baudoin

Photo : anonyme. Livre "Chasses Royales", Mardaga, 2009

 • Uit hoofde van artikel 13 van de Wet op de Jacht van 28 februari 1882, is de uitoefening van het jachtrecht in de bossen van Zoniën, Saint-Hubert en Hertogenwald evenals in de staatseigendommen die grenzen aan het Domein van Ardenne in Ciergnon, voorbehouden aan de Kroon.


 • Voor wat de bossen van Saint-Hubert en Hertogenwald betreft werd het jachtrecht tot het begin van de jaren '80 rechtstreeks door de Kroon zelf uitgeoefend


 • Om in deze gebieden een voorbeeldbeheer tot stand te brengen, zowel op het vlak van de jacht als wetenschappelijk en sociaal-pedagogisch, besloot Koning Boudewijn in 1982 echter de uitoefening van het jachtrecht toe te vertrouwen aan een Raad van Beheer.


 • In 1995 heeft Koning Albert II het mandaat voor de Raad van Beheer opnieuw voor 5 jaar bekrachtigd, waarbij hij een steeds grotere verantwoordelijkheid aan de Direction générale van de Waalse overheid voor de Natuurlijke hulpbronnen toevertrouwde voor het uitvoeren van dit voorbeeldbeheer.


 • Het mandaat van de Raad van Beheer werd verlengd in 2000, 2005, dan in 2010, waarbij het Waalse Gewest zich ertoe verbond de tenuitvoerlegging en ontwikkeling van het beheer in deze twee gebieden volgens de richtlijnen van onze Vorsten voort te zetten.