Portail Wallonie.be| Portail Environnement| Fédération Wallonie-Bruxelles

DECLEER, K., 2007, Europees beschermde natuur in Vlaanderen...

Type de document :Livre
Auteur(s) et année :DECLEER, K. (2007)
Titre :Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het belgisch deel van de Noordzee - Habitattypen / Dier- en plantensoorten
Références :Mededlingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Brussels. 584 p.

Liés à cette référence bibliographique

Biotopes WalEUNIS