Portail Wallonie.be| Portail Environnement| Fédération Wallonie-Bruxelles
Comarquage : intégrer cette page dans votre site

Missies

In overeenstemming met de wens van onze Vorsten vertegenwoordigen de Kroonjachtgebieden pilootbossen waarin men wil aantonen dat het mogelijk is verschillende doelstellingen evenwichtig te verzoenen door dialoog.

Hoofddoelstellingen

De doelstellingen voor het Hertogenwald en Saint-Michel-Freyr, geformuleerd door de Koning,  kunnen als volgt worden samengevat :


1. De bedoeling is een bos te ontwikkelen met meerdere functies, dat beantwoordt aan de verwachtingen van de hedendaagse maatschappij (ecologische, economische en sociale functies). De nadruk wordt gelegd  op het ontwikkelen van een gunstige leefomgeving voor het edelhert, dat onder meer onderdeel is van het voorbeeld-wildbeheer.

2. De gebieden moeten als testterrein voor wetenschappelijk onderzoek dienen

  • Enerzijds gericht op de fauna van de Hautes Ardennes

  • Anderzijds gericht op de vraagstukken van het vinden van een evenwicht tussen de belangen van het bos zelf, van het wild en van de recreatie3. De gebieden dienen als leidend voorbeeld, zowel op het vlak van wildbeheer als voor het beheer van een bos met meerdere functies.

.

Photo © Valéry Laverdure

regards

De menselijke middelen


Mensen die meewerken aan het beheer van de Jachten van de Kroon zijn onder te verdelen in vier groepen :

Uitvoerder

Missie

Raad van Beheer van de Jachten van de Kroon

  • Valt onder het voorzitterschap van de directeur-generaal van de DGARNE (*)
  • Samengesteld uit een tiental personen, geselecteerd door de Koning uit wildbeheer, wetenschap en bosbouw

staat de Directeur generaal bij in het nemen van beslissingen en oriënteringen

Het personeel van DNF (**), in het bijzonder van de houtvesterijen van Verviers en Nassogne

In de gebieden de beslissingen van de Raad van Beheer uitvoeren

Het personeel van het Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique (DEMNA) (***)

Invulling van het wetenschappelijk deel van de missie

Lokale medewerkers en vrijwilligers zoals :

  • het personeel van de Centres régionaux d'Initiation à l'Environnement (CRIE) van de Fourneau Saint-Michel en Bérinzenne
  • natuurfotografen en vrijwillige waarnemers

(*) Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement.

(**) Département de la Nature et des Forêts

(***) Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole