Portail Wallonie.be| Portail Environnement| Fédération Wallonie-Bruxelles
Comarquage : intégrer cette page dans votre site

Pedagogische doelstelling

Dit is de derde missie die uitdrukkelijk door Koning Boudewijn aan de Jachten van de Kroon werd toegewezen.

Inleiding

De pedagogische missie omvat :

 • Een peiler wildbeheer, welke wordt vorm gegeven in een praktijkschool voor de jacht
 • Een sociaal-pedagogische peiler, met als doel het publiek in staat te stellen het wild te observeren en inzicht te geven in de problemen, welke voortvloeien uit het dagelijks beheer.

IMG_20141003_113910

Sociaal-pedagogische peiler

Het Hertogenwald – door de nabijheid van het Natuurreservaat van de Hoge Venen – en Saint-Michel Freyr – door de nabijheid van de symbolische stad Saint-Hubert – zijn belangrijke trekpleisters voor talrijke wandelaars die zich gretig onderdompelen in deze mythische plaatsen. Bovendien geeft de uitstraling van “koninklijke jachtdomeinen” ook een grotere aantrekkingskracht.

De bedoeling is tegelijkertijd de rust voor het groot wild te bewaren, wat een absolute prioriteit is voor het wild, en een invulling te geven aan de andere functies van het bos. Regels zijn nodig om deze tegenstrijdige wensen in goede banen te leiden.

Voor wandelaars, die soms geen levende ziel tegenkomen wanneer ze het bos op bepaalde tijden van de dag of in het jaar bezoeken, kunnen de regels wat buitensporig lijken. Men moet zich er echter van bewust zijn dat het aantal wandelaars in het bos sterk groeit, wat kan ontaarden in situaties die onomkeerbaar zijn en door bezoekers worden gezien als een verworven recht.

regards

Ontvangst van bezoekers

De Jachten van de Kroon hebben bewust gekozen voor een constructieve aanpak.

Een pedagogische ontvangst legt enerzijds de doelen van het beheer van de twee gebieden uit en legt anderzijds bepaalde beperkingen uit, welke aan de bezoekers van de bossen worden opgelegd.

Er zijn zes voorzieningen getroffen :

 • Bebakening van toegelaten wandelpaden met een wandelkaart 1:25.000;
 • Afbakening van rustgebieden en intensief toezicht tijdens het voortplantingsseizoen van het edelhert ;
 • Excursies voor scholen door het Centre régional d'Initiation à l'Environnement (CRIE) van Fourneau Saint-Michel (tel: 084-345973) ;
 • Geen jacht (individueel of collectief) tijdens weekends en vakanties ;
 • Bouwen van schuilhutten en hoogzitten, van waaruit met het wild kan observeren
Luisteren naar het burlen van de edelherten in Saint-Michel-Freyr   panneau redim 1

Luisteren naar het burlen in Saint-Michel Freyr

Het burlen van de edelherten trekt zoveel mensen aan, dat is besloten speciale bronstavonden te organiseren voor geïnteresseerden.  Het initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met het Centre régional d'Initiation à l'Environnement (CRIE) van de Fourneau Saint-Michel, de wildbeheereenheid van Saint-Hubert (UGC-SH), de plaatselijke toeristendiensten en boseigenaren.

De begeleide excursies in het bos worden voorafgegaan door een uitleg over bosbeheer en de levenswijze van het edelhert.

Observeren van het wild

De uitkijkposten, die speciaal voor bezoekers zijn gebouwd op mooie plaatsen in het landschap, in de nabijheid van rustgebieden, bieden de mogelijkheid om het wild onder geschikte omstandigheden te observeren.

priesse


Jachtpeiler

Elk jaar worden de jagers, die met de beste resultaten zijn geslaagd voor het jachtexamen, dat wordt georganiseerd in Wallonië en Vlaanderen, uitgenodigd om een stage wildbeheer te volgen in de twee gebieden.

Zij worden uitgenodigd deel te nemen aan de realisatie van het afschot van edelherten in beide gebieden van de Jachten van de Kroon. Hiertoe worden zij door beheerders van beide terreinen begeleid, te weten boswachters van de houtvesterij Nassogne (Saint-Michel Freyr) en van Verviers (Hertogenwald).

De best-geslaagden voor het jachtexamen volgen een programma van zeven punten:

IMG_5136

1/ Deelname aan een voorlichtingsdag over het beheer van de Jachten van de Kroon met een uiteenzetting van de verschillende beheeraspecten van beide gebieden, zowel op het gebied van bosbouw als wildbeheer :

 • Verloop en organisatie van het jachtseizoen ;
 • Aanbevelingen voor uitrusting en veiligheid ;
 • Richtlijnen en aanwijzingen voor het schieten ;
 • Jachtdiscipline en –ethiek ;
 • Nazoek met een zweethond en ontweiden van geschoten wild ;
 • Wildtellingen ;
 • Zoeken en categoriseren van afworpstangen van edelherten ;

 • Overzicht van het afschot van het jachtseizoen ;

 • Lopend wetenschappelijk onderzoek.

2/ Schietoefeningen om de omgang met en geschiktheid van het wapen te verifiëren en om , indien nodig, het wapen of richtkijker te corrigeren voor het begin van het jachtseizoen.

3/ Deelname aan een excursie tijdens de bronsttijd van edelherten om het gebied te leren kennen en kennis te maken met de boswachters, die hen zullen begeleiden tijdens de komende jachtdagen.

formation_tir

4/ Programma van een tiental jachtdagen met bers- of loerjacht onder begeleiding :

 • Elke jonge beginnende jager wordt door een boswachter naar het wild geleid. De boswachter beslist welk wild geschoten mag worden ..... of juist niet.

 • Dit tiental jachten voor elk van de jagers vinden ‘s ochtend of 's avonds plaats in de herfst.
 • De nazoek naar beschoten wild en het ontweiden van het wild maken onderdeel uit van de jacht.
 • Tenslotte wordt van elke ochtend- of middagjacht een rapport opgemaakt in de vorm van een standaardformulier, dat de jager en de begeleidend boswachter invullen en waarin alle waarnemingen en opmerkelijke gebeurtenissen worden vastgelegd. Het rapport wordt door het Département de la Nature et des Forêts en het Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique geanalyseerd.
DNF et chasseurs smf

5/ Eventuele deelname aan aanzit-drukjacht. Deze gezamenlijke jachtdagen bieden de mogelijkheid om de jagers vertrouwd te maken met drie ethische jachtvereisten.

 • Maximale veiligheid voor de deelnemers waarborgen

 • Nazoek naar eventueel gewond wild in gang zetten en het minimaliseren van het risico om het wild alleen te verwonden
 • door de jagers te vragen een formulier in te vullen na elk onderdeel van de jachtdag, waarin hun waarnemingen en eventueel schoten worden vermeld.

6/ Toegang tot het rapport van het afschot in de wildbeheereenheden, waartoe beide gebieden behoren (Saint-Michel Freyr valt onder UCG du Massif forrestier de Saint-Hubert en Hertogenwald valt onder de wildbeheerheid Hautes Fagnes-Eifel)

7/ Deelname aan wildtellingen in beide gebieden in de lente met aanzitten en bersen en eventueel met zoeklichten. Mogelijk deelname aan het vangen van wild met netten voor onderzoek.

Het programma voor de beginnende jagers is compleet en divers en om duidelijk te maken dat wildbeheer niet enkel het afschieten van dieren inhoudt.

.

IMG_5133